Fietskamperen en campers: duurzaamheid versus comfort


De alleenstaande yuppenvader die zijn kinderen de hele dag iets te publiekelijk streng toesprak. Het oudere echtpaar dat ‘hier al twintig jaar kwam’ en het jeu-de-boulestoernooi met ijzeren hand regeerde. De man die over het hele kampeerterrein bulderde dat hij de bidon van Michael Boogerd had bemachtigd bij de Touretappe van die dag. En natuurlijk de verwende kinderen die tijdens een regenbui met de auto naar het toiletgebouw werden gebracht.

Klimaatwijs op Reis van Milieu Centraal. Niet alleen een tent valt daarbij in het niet, ook
Source…

No tags for this post.