Gaan dieren op vakantie? Ontdek het!


Het is volgens conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam Bram Langeveld typisch menselijk om zoiets als een vakantie aan het gedrag van dieren te koppelen. Nee, wilde dieren gaan niet op vakantie is zijn antwoord. “Zij zijn vooral bezig met overleven, maar sommigen doen dat met meer stress dan anderen.”

Krokodillen en pelikanen

En als je er zo naar kijkt hebben sommige dieren bijna altijd vakantie, zegt Langeveld. “Een kroeskoppelikaan vangt een uurtje per dag vis. De rest van de dag gaat hij zitten op een rots en
Source…