Hoe voorkom je urenlang zitten na je vakantie?


En bovenal hou je eraan. Hij noemt het ‘context’, maar het komt er in elk geval op neer dat je op vaste momenten in de week met jezelf gemaakte afspraken over bewegen nakomt. “Dat creëert een ritme, wat veel beter is vast te houden. Dat ‘bewegingsplan’ moet je wel concreet maken. Niet alleen vage voornemens, maar precies benoemen wat je gaat doen. Dat is vervelend, maar wel nodig”, stelt de gedragswetenschapper. “Anders zijn vage plannen net zo snel vervlogen als goede voornemens voor het nieuwe jaar”.

Houd je aan
Source…