Vliegen veroorzaakt 75% van CO2-uitstoot vakantiereizen


Nederlanders maken een kwart van alle vakantiereizen met het vliegtuig. Die reizen zorgen voor 74% van de totale CO2-uitstoot van alle vakanties. Vakantiereizen met de auto komen veel vaker voor (circa 65%), maar veroorzaken minder (19%) CO2-uitstoot. In totaal zorgen vakantiereizen en andere recreatieve verplaatsingen van Nederlanders jaarlijks voor een uitstoot van 12,6 megaton CO2. Ter vergelijking: bij woon-werkverplaatsingen wordt in dezelfde periode 6,8 megaton COuitgestoten. Dit blijkt uit berekeningen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Het relatief grote aandeel CO2-uitstoot door vliegreizen heeft te maken met de afstanden die worden afgelegd. Vakantievluchten
Source…