Wanneer vindt de zomervakantie plaats in mijn regio?


Hoewel de indeling op hoofdlijnen vastligt, kunnen scholen toch via hun gemeente aanvragen om tot een andere regio te behoren. “Dit gebeurt bijvoorbeeld wel eens na een gemeentelijke herindeling”, legt Kooper uit. “Binnen een gemeente behoren alle scholen zoveel mogelijk tot dezelfde vakantieregio. Maar zoals gezegd, kunnen scholen hier in bijzondere omstandigheden van afwijken.”

Scholen kunnen via hun gemeente aanvragen om tot een andere regio te behoren, vooral na een gemeentelijke herindeling.

Bron: gld.nl