• Home
  • Reisnieuws
  • Wat is er veranderd in wet- en regelgeving na de vakantie?

Wat is er veranderd in wet- en regelgeving na de vakantie?


Fundamentele wijziging van het pensioenstelsel

Op 1 juli is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) in werking getreden. Deze wet is een fundamentele herziening van het pensioenstelsel om de pensioenopbouw transparanter, persoonlijker en koopkrachtiger te maken. Pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 januari 2028 de tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel.

Wijziging in Regeling procesgang eerste en tweede jaar bij re-integratie

Werkgevers en werknemers dienen in re-integratiestukken – zoals het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie – vanaf 1 juli hun visie op de re-integratie te geven. 

Doorbetaling bij ziekte van werkende
Source…