Zingende vogels in de polder bij camping Bouwlust


De zang wordt door een pianist begeleid. ‘Een toekomst vol van hoop’ is het thema van deze avond vol gezang in de polder. 

Er staat weer een tent op het terrein en er staan klapstoelen klaar. De avond is vrij toegankelijk, er wordt gecollecteerd om de kosten te dekken.
Na afloop is er koffie of thee met wat lekkers.

“Tijdens deze avond willen wij elkaar ontmoeten en samen nadenken over de (direkte) toekomst, maar ook uitzien naar de toekomst die God ons heeft beloofd. Zo
Source…

No tags for this post.